Bezpečná hřiště a sportoviště

Podání žádosti o licenci

1. Vlastník, provozovatel, nebo jiná osoba se vztahem k provozovanému zařízení (investor, stavitel apod.) (dále jen „žadatel“) předá Vlastníkovi Značky vyplněnou Žádost na držení licence na užívání Značky (dále jen „Žádost“) a dodá (přiloží) úplnou požadovanou dokumentaci.

2. Dodání úplných údajů v Žádosti a dodání úplné požadované dokumentace mohou být provedeny doplněním údajů v Žádosti a/nebo doplněním souboru požadované dokumentace na základě jednání Vlastníka Značky s žadatelem; tím se také rozumí, že neúplnost údajů v Žádosti a/nebo v požadované dokumentaci není obecně důvodem pro zamítnutí Žádosti; takovým důvodem může být neschopnost či trvající neochota žadatele požadavky Vlastníka Značky na doplnění údajů a/nebo požadovaných podkladů splnit, resp. splnit je v požadovaných termínech (tyto termíny určuje Vlastník Značky se snahou o přiměřenost k proveditelnosti).

3. Žádost je uplatňována u Vlastníka Značky.

Adresa podání žádosti - Kontaktní osoba -

  • Ing. Libor Dupal, Ředitel / Director
  • KABINET PRO STANDARDIZACI, o. p. s. / CABINET FOR STANDARDIZATION
  • Pod Altánem 99/103, Praha 10, 100 00
  • tel.: +420 261263574, cell: +420 602561856
  • e-mail: Dupal@regio.cz; www.overenehriste.cz

Formulář žádosti je k dispozici Zde.

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů