Bezpečná hřiště a sportoviště

S podporou Rady kvality by zpracována studie a publikace pro bezpečný provoz hřišť

S podporou Rady kvality by zpracována studie a publikace pro bezpečný provoz hřišť

Studie a publikace byly vytvářeny za finanční podpory Rady kvality České republiky

Zadání: Zpracování odborné situační analýzy – studie určené pro elektronickou formu prezentace na webu; na jejím základě byla vydána propagační informativní publikace, která rozpracovává informace ze studie do uživatelsky stravitelné podoby a formy; publikace je šířena v tištěné i elektronické formě a na komplexní studii na webu zájemce odkazuje.
Studie a publikace bude podpořeno dalšími akcemi (semináře, tisková konference ad.), a to již v r. 2020 a i posléze.

www.narodniportal.cz

zavřít

23. 07. 2020 11:46

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů