Bezpečná hřiště a sportoviště

Povinnosti provozovatele

Provozovatel hřiště a sportoviště je odpovědný za zdraví a bezpečnost našich dětí ...!“

Jakými "přikázáními" by se měl řídit provozovatel veřejného zařízení?

7. Důsledně plníme své VŠEOBECNÉ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI provozovatele

8. Nekompromisně UPLATŇUJEME TŘÍSTUPŇOVOU INSPEKCI PROVOZU U HERNÍCH I SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ

A plný text Zde

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů