Bezpečná hřiště a sportoviště

Projekce hřiště

„Sledujeme naplnění záměru: Hra dítěte, ale i jeho bezpečnost. A proto hned od počátku: Normy! Normy! Normy!“

A jaká přikázání si zde připomeneme?

2. Neopomineme si s projektantem smluvně podchytit DODRŽENÍ POŽADAVKŮ NA BEZPEČNOST DLE TECHNICKÝCH NOREM

3. Pamatujeme na KONZULTACE ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘED ZAHÁJENÍM stavby a instalací prvků

A podrobně Zde.

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů