Bezpečná hřiště a sportoviště

Proč značka pro bezpečné hřiště a sportoviště?

Vše na těchto stránkách. A nahlédněte prosím - Zde.

Bezpečná hřiště s přiznanou značkou kvality najdete také nově na aplikaci MAPOTIC Zde

Upozorňujeme na vydání studie a publikace "Desatero - od projektu po provoz" (2020) - Zde. Bylo podpořeno Rado kvality ČR.

Upozorňujeme, že k dispozici je druhá edice Příručky správné praxe pro bezpečný provoz veřejných zařízení (2017), vydaná za podpory ÚNMZ. E-verze je k dispozici - Zde.

Úvod

Na zařízení dětských hřišť a sportovních zařízení se vztahují požadavky technických norem, ale často nejsou v plné míře dodržovány, v některých případech jsou i vědomě obcházeny. 

Téměř na každém třetím hřišti jsou herní prvky z důvodu chybné montáže nevyhovující citovaným normám a mohou tak být nebezpečnými. V praxi to znamená, že certifikovaný herní prvek ztrácí zkušebnou udělený kredit bezpečnosti a stává se pro užívání dětmi nebezpečný.

Příklady rizik a nebezpečí: nedodržení parametrů bezpečnostních vzdáleností, volných prostorů atd., vyčnívající ostré hrany betonových základů, zachycení prstů u lanovek, houpaček a kolotočů, zachycení hlavy a krku mezi příčkami a v nevyhovujících otvorech, chybně kotvené konstrukce, nezajištěné branky aj.

Tyto stránky slouží k prezentaci takových přístupů a nástrojů, které podporují bezpečný provoz dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení. Opakované zprávy z médií o úrazech dětí a mládeže varují a naznačují, že systematických přístup k zajišťování bezpečného provozu je nanejvýše žádoucí a nezbytný. 

Zejména slouží tyto stránky k prezentaci značky "Hřiště-sportoviště-tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ". Značka je přijata do programu ČESKÁ KVALITA (viz Zde ) a je důvěryhodnou informací pro všechny osoby a subjekty, které přicházejí do styku s provozovaným zařízením, jež je nositelem této značky, že toto provozované zařízení má a udržuje si vysokou míru bezpečného a kvalitního provozu.

Poslední úprava stránek : 23. 9. 2020 18:41

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů