Bezpečná hřiště a sportoviště

Tiskoviny a publikace

V rámci projektu Desatero - od projektu po provoz byla s podporou Rady kvality ČR zpracována studie a vydána stejnojmenná tiskovina, podrobnosti a texty Zde.

Subtilní tiskovina vydaná s podporou České agentury pro standardizaci  – BEZPEČNÁ LANOVÁ CENTRA – s louží k podpoře využívání technických norem ČSN EN 15567-1 a ČSN EN 15567-2 pro lanová centra. Více k tomu Zde.

Příručka správné praxe byla v r. 2016 a 2017 za podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zpracována pro druhé vydání. Text příručky byl oproti vydání v r. 2014 aktualizován a příručka srozumitelně formuluje povinnosti provozovatele dětských hřišť, sportovišť a podobných zařízení. Publikace také vysvětluje, jak může provozovatelům pomoct značka kvality. E-verze je k dispozici Zde.  

Kabinet pro standardizaci ve spolupráci s partnery připravil v roce 2017 první vydání elektronicky šířeného občasníku, který se zaměřuje na bezpečný provoz dětských hřišť a sportovních zařízení. Edici chceme cílit zejména na držitele i nové adepty licence značky kvality Hřiště-sportoviště-tělocvična – BEZPEČNÝ PROVOZ. Chceme jim napomáhat udržovat a dále rozvíjet povědomí o aktuálních informacích ohledně bezpečného provozu hřišť a sportovišť. Z finančních důvodů zatím zůstalo zatím jen u prvního vydání - 1. vydání elektronického občasníku - Zde. Sponzory pro podporu pokračování edice přivítáme.

Prevence úrazů na dětských hřištích? Odpověď - důsledné zajištění roční kontroly nezávislou třetí stranou. Značka kvality pro bezpečné hřiště dává jistotu. Metodický pokyn zaštítili významné autority: Národní centrum prevence úrazů, ministerstvo vnitra, Česká obchodní inspekce, Státní zdravotní ústav, zkušebny, ... v aktuální přepracované a rozšířené verzi z r. 2014 - Zde. (Ve starších verzích 2013 - Zde, resp. z roku 2012 Zde).

Vše o značce pro bezpečné hřiště (2012), jaké výhody přináší zřizovateli hřiště, sportoviště či tělocvičny nabízíme ve stručné formě skládacího letáku, který je k dispozici v e-formě Zde.

Sdružení českých spotřebitelů ve spolupráci s partnery (KaStan, SOTKVO) vydalo i podrobnější publikaci pod "vše" vypovídajícím názvem Bezpečné provozování dětských a sportovních hřišť, sportovišť a tělocvičen (Základní informace pro provozovatele dle požadavků předpisů a technických norem). Publikace je ke stažení k dispozici Zde .

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů