Bezpečná hřiště a sportoviště

Národní konference 2020

PROVOZUJETE DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ČI SPORTOVIŠTĚ? PŘIJĎTE SE SEZNÁMIT S NOVÝMI PŘEDPISY A METODIKAMI:

  • EN 1176-7:2019 - Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 7: Pokyny pro instalaci, kontrolu, údržbu a provoz; a další technické normy;
  • Metodické doporučení k zajištění a zvýšení ochrany zdraví a bezpečnosti dětí a mládeže, vydal SZÚ;
  • Desatero zásad od projektu po provoz hřišť a sportovišť, vydáno se záštitou Rady kvality ČR.

BEZ NOREM A NEZÁVISLÝCH KONTROL TO NEJDE!

Národní konference NOVÉ PŘEDPISY PRO BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A SPORTOVIŠŤ se bude konat dne 25. září 2020 od 09:00 hod., ve Státním zdravotním ústavu, Šrobárova 48, Praha 10, velká posluchárna - budova č. 11.

Konference není podpořena z veřejných zdrojů a musí proto být zpoplatněna částkou 1.800 Kč na osobu. Předběžný program je vystaven Zde.

Registrace, informace: Veronika Vocetková, tel. 281 925 952, e-mail: sportservis-veronika@volny.cz. Vyplňte prosím registrační formulář, ke stažení Zde, a zašlete ho na uvedenou adresu.

Konference je určena zejména pro zástupce provozovatelů veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mládeže, včetně samospráv, předškolních a školských zařízení apod., a pro pracovníky státní správy.

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů