Bezpečná hřiště a sportoviště

Tiskoviny a publikace

Máme nyní k dispozici již druhé vydání Příručky správné praxe (2016) - opět za podpory Úřadu pro technickou normalizaci. Text příručky byl podrobně aktualizován a příručka srozumitelně formuluje povinnosti provozovatele dětských hřišť, sportovišť a podobných zařízení. Publikace také vysvětluje, jak může provozovatelům pomoct značka kvality. E-verze je k dispozici Zde.  

Očekávaná Příručka správné praxe pro provoz veřejných zařízení (2014) je na světě. Byla zpracována jako úkol technické normalizace zadaný Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Poskytuje podrobný návod pro zajištění bezpečného provozu hřišť a sportovišť. Pro tištěnou verzi se obraťte na Sdružení českých spotřebitelů Zde, e-verze je k dispozici Zde.

Prevence úrazů na dětských hřištích? Odpověď - důsledné zajištění roční kontroly nezávislou třetí stranou. Značka kvality pro bezpečné hřiště dává jistotu. Metodický pokyn zaštítili významné autority: Národní centrum prevence úrazů, ministerstvo vnitra, Česká obchodní inspekce, Státní zdravotní ústav, zkušebny, ... v aktuální přepracované a rozšířené verzi z r. 2014 - Zde. (Ve starších verzích 2013 - Zde, resp. z roku 2012 Zde).

Vše o značce pro bezpečné hřiště (2012), jaké výhody přináší zřizovateli hřiště, sportoviště či tělocvičny nabízíme ve stručné formě skládacího letáku, který je k dispozici v e-formě Zde.

Sdružení českých spotřebitelů ve spolupráci s partnery (KaStan, SOTKVO) vydalo i podrobnější publikaci pod "vše" vypovídajícím názvem Bezpečné provozování dětských a sportovních hřišť, sportovišť a tělocvičen (Základní informace pro provozovatele dle požadavků předpisů a technických norem). Publikace je ke stažení k dispozici Zde .

 

Konsorcium: Logo kabinetu pro standardizaci Logo svazu odborných technických kontrolorů Logo svazu českých spotřebitelů